Servis auto klima
auto klime, servis auto klima
auto klime, servis auto klima
Održavanje auto klime je rutinski posao jer su naši majstori stručno obučeni za održavanje i servisiranje rashladnih uređaja.

Provera i dijagnostika vrši se sa najmodernijim uređajima koji kompjuterskim radom vakuumira čitav sistem, reciklira freon i ulje. Čitav ciklus je podređen fabričkim normativima dopune freona i ulja za kvalitetan rad klime.

Ako postoji nekakav problem kao što je:
  • Propuštanje freona iz sistema.
  • Kompresor klime ne radi.
  • Isparivač zapušen ili propušta freon.
  • crevo visokog pritiska prslo (pokidano).
  • Aluminijumka cevčica oštećena ili naprsla.
Sve popravke koje su i koje nisu navedena mogu da se identifikuju i otklone na licu mesta sa odgovarajućim alatima sa kojima mi raspolažemo.

Savet korisnicima klima uređaja je da svake druge godine izvrši proveru freona i ulja u klima sistemu. Razlog je jednostavan, freon je gas koji je ređi od kiseonika i njemu je potrebna veoma mala rupica da on iscuri i da smanji potrebnu količinu za dobar rad klime.