Princip rada klima uređaja
Princip rada klima uređaja se svodi na apsorbovanje energije sa jednog mesta i prenošenje na drugo. Takav proces zahteva sistem od bar jedne unutrašnje i jedne spoljašnje jedinice, međusobno povezane bakarnim cevima za protok freona i kablovima za komunikaciju i napajanje.

Rad klima-uređaja je zasnovan na tzv. levokretnom kružnom procesu freona koji kroz cevi kruži u zatvorenom ciklusu. Pri tome, freon menja agregatno stanje.

Osnovni delovi takvog sistema su:
  • isparivač
  • kondenzator
  • kompresor
Freon u isparivač (izmenjivač toplote) smešten u unutarnjoj jedinici, ulazi u tečnom stanju, te isparava (ekspandira) u cevima koristeći toplotu vazduha iz prostorije. Zatim se prenosi kroz spoljne ploče (lamele) izmjenjivača. Nakon prolaska kroz isparivač freon u gasovitom stanju kroz cevi dolazi do spoljašnje jedinice u kojoj je smešten kompresor. U kompresoru se povećava pritisak i temperatura.
Nakon toga se u gasnom stanju uvodi u kondenzator, izmjenjivač toplote takođe smešten u spoljašnjoj jedinici, gde se u cevima ukapljuje(kondenzuje), dok se okolni vazduh prolazeći preko njegovih spoljnjih ploča zagreva.
U kućištima unutarašnje i spoljne jedinice se uz izmenjivačke ploče nalaze ventilatori koji povećavaju strujanje vazduha iz prostorije, odnosno spoljnog vazduha preko izmenjivačkih ploča isparivača (radijalni ventilator), odnosno kondenzatora (aksijalni ventilator). Freon se u tečnom stanju potom kreće prema termoekspanzijskom ventilu u kojem se smanjuje pritisak i temperatura, te ponovno u isparivač gde proces započinje iz početka.
Servis i Ugradnja klima uredjaja